Welkom op de oefenomgeving van Omgevingsloket online.

U bevindt zich nu op de oefenomgeving van Omgevingsloket online. Via deze omgeving kunnen overheden oefenen met het invullen of behandelen van aanvragen van een omgevingsvergunning. Een aanvraag ingediend via deze omgeving heeft géén wettelijke statuswaarde. Bent u een burger of bedrijf en wilt u een officiële aanvraag voor een omgevingsvergunning opstellen? Ga dan naar www.omgevingsloket.nl of de website van uw gemeente.